SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Torkjell Haugerud
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 276
Side: 252
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Haugerud 106. Sjå merknad til 275.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde