SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Torkjell Haugerud
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 277
Side: 253
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Sjå merknad til nr. 275.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde