SLÅTT Bolkoen
Type: Springer
Familie: BOLKOEN
Oppskriver: Henrik Gjellesvik
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 279
Side: 255
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Bolkoen) Oppskr. av Henrik Gjellesvik. Slåttenamnet etter spelemannen Per Bulko, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde