SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Gregar Nordbø
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 288
Side: 263
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Nordbø 49. Ein veit ikkje kven Nordbø skreiv slåtten opp etter.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde