SLÅTT Torje hallens minne
Type: Springer
Familie: TORJE HALLENS MINNE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 289
Side: 263
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Torje Hallens minne) G. 528. Oppskr. 1936. Vehus hadde truleg slåtten etter Torje Hallen.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde