SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 291
Side: 265
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 405. Oppskr. 1917. Heiddi lærde slåtten av Anders Knutson, Bjørgum, Hylestad, etter tralling.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde