SLÅTT Kjørstaddrepen
Type: Springer
Familie: KJØRSTADDREPEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 292
Side: 267
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Kjørstaddrepen) B. 585. Oppskr.1917. Rysstad hadde lært slåtten på ei amerikaferd av Saem (Sem) Sørensen, som var fødd i Bygland, Setesdal. Far hans var spelemann og i ætt med Neri Nese. Sørensen hadde fått slåtten av Knut Sjåheim (Sjåheimsguten), Vestre Slidre, Valdres, som budde i Bryant, Washington, USA. Sjåheim døydde 1910 om lag 70 år gamal. Kjørstad, gard i Valdres. Der var det eit bryllaup, og medan dei dansa, kom ein forsmådd friar med ein fylgjesvein, og under ein dans freista friaren å drepa brudgomen. Men det enda med at dei to som freista ta livet av brudgomen, sjølv vart drepne. Brudgomen vart og stakken, men kom seg att. Den slåtten som vart spela medan slagsmålet sto på, kalla dei etterpå "Kjørstaddrepen". Sjå Halvard Bergh, Folkeminne frå Valdres og Hallingdal i Norsk Folkekultur, Risør 1922. O. K. Ødegaard, Gamalt frå Valdres (Kra. 1911), s. 159. Det skal vera denne segna som Welhaven skreiv diktet Aasgaardsreien over. Spelmannsbladet, 1959, nr. 3 - 4, s. 20.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde