SLÅTT Springar etter knut vandringen
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER KNUT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 293
Side: 1
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Knut Vandringen) G. 1345. Oppskr. 1963 etter opptak i NRK. Jfr. G. 891, B. 2436 og Ø. 323.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde