SLÅTT Systerslått (kivlemøyane iii)
Type: Springer
Familie: SYSTERSLÅTT (KIVLEMØ
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 294
Side: 1
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Systerslått (Kivlemøyane III)) G. 1111. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Jfr. Ø. 488. Av Kivlemøyslåttane finst det minst 7 stykke. Sjå Lindeman N.Fj. nr. 213, Halv. 16 og 17. Segna om Kivlemøyane som var dei siste heidningar i Seljord, Telemark, og som ein sundag under gudstenesta spela på prillarhorn og lokka kyrkjelyden ut or kyrkja og vart lyste i Guds og pavens bann så dei sprang i stein, finst i mange variantar. Sjå A. Faye, Norske Folkesagn (Kra. 1844) s. 232. R. Berge, Norsk Bondeliv i Segn og Sogu (Kra. 1910) s. 44-45 og s. 61. I. Aasen, Norske Minnestykker, ved J. Lindberg (Kra. 1923), s. 75. Numedal, Tidsskrift for Folkeminne (1915-16) s. 96.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde