SLÅTT Håvards sorg
Type: Springer
Familie: HÅVARDS SORG
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 295
Side: 2
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Håvards sorg) G.1297. Oppskr.1961 etter opptak i NRK. Håvard er Håvard Gibøen.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde