SLÅTT Myllarspringaren
Type: Springer
Familie: MYLLARSPRINGAREN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 297
Side: 5
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Myllarspringaren) G. 1374. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Jfr. Nordbø 69, G. 895, Ø. 269. Fyrste taket er likt byrjinga på "Myllargutens minne", sjå nr. 298.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde