SLÅTT Myllargutens minne
Type: Springer
Familie: MYLLARGUTENS MINNE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 298
Side: 6
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Myllargutens minne) G. 1342. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Haugerud hadde lært slåtten av Olav Flatland som reiste til Amerika kring 1890. Olav var bror til Hans Flatland som hadde vore mykje saman med Myllarguten. Jfr. Nordbø 65, Ø. 304, B. 159 og 1003.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde