SLÅTT Hølje plassen
Type: Springer
Familie: HØLJE PLASSEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 300
Side: 10
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Hølje Plassen) G. 1235. Oppskr. 1961 etter minne. Jfr. B. 792, Ø. 158.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde