SLÅTT Frå morgon til kveld
Type: Springer
Familie: FRÅ MORGON TIL KVELD
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 301
Side: 11
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Frå morgon til kveld) G. 1264. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Jfr. G. 53 og 737, Ø. 122, B. 597.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde