SLÅTT Springar etter torje hallen
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER TORJE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 302
Side: 13
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Torje Hallen) G. 529. Oppskr. 1935.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde