SLÅTT Bægjuvslått
Type: Springer
Familie: BÆGJUVSLÅTT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 303
Side: 13
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Bægjuvslått) G. 1190. Oppskr. 1960 etter privat opptak. Slåttenamnet etter spelmannen Olav Bægjuv, Seljord, Telemark. Jfr. B. 807. Slåtten har noko sams med "Gibøens draum".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde