SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 304
Side: 15
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) G. 1470. Oppskr. 1962 etter minne. Gøytil hadde lært slåtten av ein spelmann frå Lunde, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde