SLÅTT Borkjen
Type: Springer
Familie: BORKJEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 305
Side: 15
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Borkjen) G. 1460. Oppskr. 1962 etter opptak i NRK. Mannheim hadde slåtten etter Tor Runningen, Lunde, Telemark. Slåttenamnet truleg etter ein hest.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde