SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 307
Side: 17
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Gl.SI. h. 5 nr. 3. Oppskr. 1910. Håstadbø lærde slåtten av Ola Håstadbø, Kinsarvik, Hardanger.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde