SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 308
Side: 18
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) etter Nils Brakvatn, Hamre, Hordaland. B. 1646. Oppskr. 1934. Brakvatn skreiv opp etter Johannes Wollertsen, Hamre, Hordaland, som sa det var ein Gjelsvikslått. Groven har skreve slåtten ut for hardingfele. Jfr. B. 849.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde