SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 309
Side: 19
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B.GI.SI. h. 1, nr. 3. Sagen lærde slåtten av Jens Fresvik (Skrangle-Jens), Leikanger, Sogn, i 1850. Slåtten er noko lik "Heksedansen".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde