SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 310
Side: 20
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 1231. Oppskr. kring 1932. Slåtten hadde gått i arv frå godfaren. Faren heitte Nikolai Holsa og godfaren Ludvig Johansen Holsa. Begge var spelmenn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde