SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 313
Side: 23
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Springar) B. 813. Oppskr. 1936. Håstadbø lærde slåtten i 1880-åra av farbror sin Ola Håstadbø, Granvin, Hardanger. Denne hadde han frå Nils Rekve, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde