SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 315
Side: 25
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 648. Oppskr. 1927. Sandnes hadde lært slåtten av Sjur Årtun, Lærdal, Sogn, som truleg atter hadde han etter Jens Fresvik (Skrangle-Jens), Leikanger, Sogn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde