SLÅTT Ljonoen
Type: Springer
Familie: LJONOEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 317
Side: 26
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Ljonoen) B. 429. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde lært slåtten i 1850 av Torbjørn Kvalvik, Ulvik, Hardanger, som budde på garden Ljono i Ulvik og vart kalla Ljonoen. Jfr. B. 337.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde