SLÅTT Springar etter ola a. strand
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER OLA A
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 321
Side: 30
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Ola A. Strand) G. 1405. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Ola A. Strand var frå Ål, Hallingdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde