SLÅTT Vestlendingen
Type: Springer
Familie: VESTLENDINGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 322
Side: 31
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Vestlendingen) Ø. 280. Oppskr. 1918 etter innspeling på grammofon. Meland skal ha laga slåtten sjølv.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde