SLÅTT Springar etter sjur helgeland
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER SJUR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 323
Side: 33
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Sjur Helgeland) G. 1473. Oppskr. 1934.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde