SLÅTT Grålysingsslått
Type: Springer
Familie: GRÅLYSINGSSLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 327
Side: 37
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Grålysingsslått) B.G.Sl. h. 2 nr. 6. Beitohaugen lærte slåtten av Torgeir Hegge i 1880-åra. Grålysingsslåttane vart spela på morgonsida i brudlaup.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde