SLÅTT Slipesteinslåtten
Type: Springer
Familie: SLIPESTEINSLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 328
Side: 38
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Slipesteinslåtten) B.G.Sl.h. I nr. 2.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde