SLÅTT Springar etter myreguten
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER MYREG
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 330
Side: 41
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar etter Myreguten) G. 1424. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Myreguten kalla dei spelmannen Ola Jensen Myro, Ål, Hallingdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde