SLÅTT Bulko-guten
Type: Springer
Familie: BULKO-GUTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 332
Side: 43
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Bulko-guten) G. 1443. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Sataøen hadde slåtten etter Ola Dekko, Ål, Hallingdal. Slåttenamnet etter spelmannen Per Bulko, Voss, Hordaland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde