SLÅTT Haraldhusen
Type: Springer
Familie: HARALDHUSEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 334
Side: 44
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Haraldhusen) Ø. 178. Oppskr. 1928. Slåttenamnet etter Kittil Langebakke, Krødsherad, som kalla seg sjølv Haraldhus. Far hans heitte Harald, og plassen han hadde nemnde dei Haraldhus.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde