SLÅTT Ravnåsen i
Type: Springer
Familie: RAVNÅSEN I
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 335
Side: 45
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Ravnåsen I) Ø. 246. Oppskr. 1939. Bjørnsen hadde slåtten frå Narve Ravnås, Sigdal. Namnet etter han. Jfr. G. 1112.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde