SLÅTT Sigdalsspringar
Type: Springer
Familie: SIGDALSSPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 336
Side: 46
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sigdalsspringar) G. 645. Oppskr. 1921. Saga var då så gamal at han ikkje kunne spela, men han tralla slåtten, og Groven skreiv denne ut for hardingfele.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde