SLÅTT Springar etter brynjulf roe
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER BRYNJ
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 337
Side: 46
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Brynjulf Roe) G. 1245. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Brynjulf Roe var ein spelmann frå Tinn, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde