SLÅTT Springar etter tor rønningen
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER TOR R
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 338
Side: 47
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Tor Rønningen) G. 1252. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde