SLÅTT Dakotaprærien
Type: Springer
Familie: DAKOTAPRÆRIEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 339
Side: 47
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Dakotaprærien) G. 1283. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Slåtten er laga av Knut Dale, godfar til Johannes, da han vitja USA, 1896-1900.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde