SLÅTT Springar etter knut dale
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER KNUT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 340
Side: 48
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Springar etter Knut Dale) G. 1304. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Noko lik ein Kivlemøyspringar.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde