SLÅTT Springar etter ole h. bernås
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER OLE H
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 341
Side: 49
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Ole H. Bernås) G. 1320. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Spelmannen Ole Hansen Bernås var frå Tinn, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde