SLÅTT Den targjeir spela når han ikkje ville..
Type: Springer
Familie: DEN TARGJEIR SPELA N
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 342
Side: 50
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Den Targjeir spela når han ikkje ville spela) G. 1329. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Targjeir er Torgeir Augundson, eller Myllarguten. Slåtten vert og kalla "Springar etter Myllarguten".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde