SLÅTT Kollsrudspringar
Type: Springer
Familie: KOLLSRUDSPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 343
Side: 50
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Kollsrudspringar) G. 1367. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Haugerud hadde slåtten etter Anund Haugan, Heddal, Telemark. Slåttenamnet etter spelmannen Ola Kollsrud, Heddal, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde