SLÅTT Leikarvollbekken
Type: Springer
Familie: LEIKARVOLLBEKKEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 344
Side: 51
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Leikarvollbekken) G. 1377. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Haugerud har laga slåtten. Fyrste taket noko likt "Saltevju". Slåttenamnet etter ein bekk som rann framom der Haugerud budde. Jfr. Ø. 322.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde