SLÅTT Jørånnatten
Type: Springer
Familie: JØRÅNNATTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 345
Side: 52
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Jørånnatten) G. 1378. Oppskr. 1961 etter opptak i NRK. Haugerud har laga slåtten. Natt = knatt, nut. Jørånnatten er ein nut i Lifjell, Telemark. Jfr. Ø. 254.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde