SLÅTT Springar etter berglanden
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER BERGL
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 346
Side: 54
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Berglanden) G. 1207. Oppskr. 1960. Byrjinga er lik eit tak i "Belarguten". Etter Bjørndal er det 3 spelmenn som heiter Olav Bergland. Dei er frå 3 ulike bygder: Seljord, Vinje og Heddal. Ein veit ikkje kven av desse spelmennene slåtten er oppkalla etter.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde