SLÅTT Skaka på sekken
Type: Springer
Familie: SKAKA PÅ SEKKEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 347
Side: 55
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skaka på sekken) G. 1208. Oppskr. 1960. Lofthus hadde slåtten etter Targjei Tvigyva, Lårdal, Telemark. Byrjinga liknar noko på "Kvennaslåtten".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde