SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 348
Side: 56
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) G. 1211. Oppskr. 1960 etter minne.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde