SLÅTT Hallingstugo
Type: Springer
Familie: HALLINGSTUGO
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 350
Side: 57
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Hallingstugo) G. 1236. Oppskr. 1961 etter minne.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde