SLÅTT Rekveen
Type: Springer
Familie: REKVEEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 351
Side: 58
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rekveen) B.N.SI. nr. 5. Mosafinn hadde slåtten etter Nils Rekve, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde