SLÅTT Stårøyguten
Type: Springer
Familie: STÅRØYGUTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 352
Side: 59
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde